POMIARY OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej to jedna z usług, świadczonych przez Electroshock z Zabrza. Dokonujemy badań odbiorczych, okresowych czy na żądanie. Mają one na celu kontrolę skuteczności działania wyłączników i bezpieczników. Pomiary te pozwalają sprawdzić, czy przebywającym w budynkach czy danych pomieszczeniach osobom nie zagraża niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli izolacja zostanie uszkodzona i metalowe części, w zasięgu ręki człowieka mogą znaleźć się pod napięciem.

Na pomiary ochrony przeciwporażeniowej umawiamy się z klientem w dogodnym dla niego terminie, gdyż mogą one powodować czasowe wyłączenie napięcia. Dbamy o to i wiemy jak ważne jest, by prace danych obiektów nie zostały zakłócone, dlatego też staramy się zawsze dostosować do wymagań klientów. Skorzystaj z naszych pozostałych usług, jakimi jest projektowanie, wykonywanie, i modernizowanie wszelkich instalacji elektrycznych. Zajmujemy się też fotowoltaiką i alarmami. Zapraszamy do współpracy!